معرفی محصولات

 

محصولات دکو پنل شامل 5 گروه می شوند که این گروهها شامل کد 1 (ساده) ، کد2 (طرح چوب )، کد 3(اکلیلی و هولوگرام) ، کد 4(خاص)، کد 5( سافت) می باشند.
با توجه به تفاوت جنس ونوع گروهها، محصولات کد (5و1 ) که شامل محصولات ساده و سافت می شوند قیمت پایه محسوب شده و محصولات کد 2 که شامل محصولات طرح چوب هستند120,000 ریال بالاتر ازقیمت کدهای (5و1 ) و محصولات کد (3 و4 ) که شامل محصولات اکلیلی و هولوگرام وخاص می باشند 300,000 ریال بالاتر از قیمت کدهای(5و1 )می باشند.

 

لطفا جهت هماهنگی با شماره 9121729456 تماس بگیرید.

دی ان ان evoq